Tag Archives: hội nghị khách hàng 2022

HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG JANCO – PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, CHIẾM LĨNH THỊ TRƯỜNG

Hội nghị khách hàng Janco với chủ đề “Phát triển bền vững, Chiếm lĩnh thị trường” được tổ chức ngày 7/6/2022 chia sẻ định hướng chiến lược giúp Hệ thống Janhome phát triển vượt bậc trong thời gian tới.  Janco – Công ty CP XNK Tháng Giêng với hệ thống bán lẻ Janhome gồm 40+ […]